top of page

Výuka a kurzy

pusa02.gif
Výuka dětí 3+

Němčina se zajíčkem Hans Hase pro předškoláky 

Motivační výukový program pro děti předškolního věku, který byl v roce 2008 vyvinut Goethe-Institutem Mnichov. Program je postavený na navazujících kurzech a výukovém programu pro základní školy.

Malý počet dětí ve skupině umožňuje nadstandardní individuální přístup ke každému dítěti.

Náš motivační program, kde hlavní roli pro děti hraje oblíbený maňásek zajíček, jde cestou multisensorického vyučování dětí od nejútlejšího věku.

Výukové programy pro žáky ZŠ 1. + 2. stupně, víceletých gymnázií a středních škol

Výuka probíhá hravou a komunikativní formou za pomoci výukových materiálů, které odpovídají dané věkové kategorii. 

Místo výuky: Jazykové studio Ich spreche Černošice / MŠ / ZŠ

Cena výuky: 3100,- Kč / 10 lekcí / 45 minut

                     3300,- Kč / 10 lekcí / 60 minut                

Výuka dospělých

Úrovně A1 – C2

K výuce používáme výhradně výukové materiály doporučené Goethe-Institutem od renomovaných autorů.

Naší předností je malý počet žáků v kurzu – obvykle 4–7 žáků, což umožňuje intenzivnější studium a maximální komunikaci v hodinách.

Cena výuky: 3300,- Kč / 10 lekcí / 60 minut

Pro rodiče na rodičovské dovolené

Úrovně A1 – C2

K výuce používáme výhradně výukové materiály doporučené Goethe-Institutem.

Tento kurz slouží převážně ke zvýšení jazykové kvalifikace na rodičovské dovolené před návratem do zaměstnání. Výuka probíhá v malých skupinkách obvykle 4–7 žáků + děti. V naší učebně je dětský koutek s hračkami, aby se děti zabavily. Lektoři mají maximální trpělivost s rodiči, dětmi i jejich momentálními potřebami a touhami.

Cena výuky: 3300,- Kč / 10 lekcí / 60 minut

Individuální / semiindividuální  výuka /odborná terminologie

Individuální výuka se považuje za nejefektivnější metodu výuky. Lektor připravuje program na míru v závislosti na vašich požadavcích a znalostech. Po celou dobu výuky se věnuje jen vám, přizpůsobuje se vaší rychlosti pochopení a ovládání probírané látky.

Cena individuální výuky - všeobecná němčina:

V rozmezí 1000,- Kč až 1600,- Kč / 1 lekce / 60 minut - v závislosti na vytíženosti lektorů a časovém pásmu výuky

Cena individuální výuky - odborná terminologie :

1850,- Kč / 1 lekce / 60 minut

Podmínky a pravidla pro zajištění výuky 2023/24 zde

 

bottom of page